Anna Grodzka została wyłoniona przez Komitet Inicjatywy "Prawybory Społecznego Kandydata na Prezydenta RP". W skład tej grupy wchodzą stowarzyszenia i fundacje kojarzone z lewicą.

W manifeście Komitetu jest mowa o kandydacie, który będzie aktywnie wpływał na realizację interesu społeczeństwa i sprawi, że Polska przestanie być rezerwuarem taniej siły roboczej.

Reklama

Kandydat społecznej lewicy miałby też wspierać transformację energetyczną Polski w kierunku energetyki odnawialnej. Komitet deklaruje również, że celem kandydata lewicy społecznej jest działanie na rzecz "odnowy demokracji", świeckiego charakteru państwa a w sferze gospodarczej realizowanie postulatów demokracji pracowniczej.

Anna Grodzka rozpocznie swoją kampanię prezydencką 13 lutego o godzinie 12:00.

By wziąć udział w wyborach prezydenckich każdy kandydat musi zebrać do 26 marca 100 tysięcy podpisów poparcia.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: "To zbiór insynuacji i kłamstw". Grodzka wytoczy proces "wSieci"?>>>