Jak powiedział, do godz. 18.00 nie wpłynęła żadna odpowiedź na propozycję formuły debaty od sztabu Bronisława Komorowskiego. Nadeszła natomiast odpowiedź aprobująca warunki debaty ze sztabu Andrzeja Dudy.

Reklama

Miłosz Lodowski dodał, że kwestia ewentualnej debaty w Lubinie jest już zamknięta.

Paweł Kukiz, który w pierwszej tury wyborów otrzymał ponad 20 procent głosów, zaproponował debatę w Lubinie, z udziałem około dwutysięcznej publiczności.