Na białej karcie do głosowania są umieszczone dwa nazwiska, żeby oddać ważny głos trzeba w kratce przy wybranym kandydacie postawić znak "iks". PKW przypomina, że rysunki, dopiski i inne znaki postawione poza kratką do głosowania, nie powodują unieważnienia głosu. Karta do głosowania ma ścięty prawy, górny róg.

Reklama

Idąc do lokalu wyborczego trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości. Każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania.

Uprawnionych do głosowania jest 30 milionów 634 tys. 972 osoby. Utworzono 27 tys. 817 lokali wyborczych, w tym za granicą 229 w 87 krajach. Głosowanie odbędzie się także na dwóch polskich statkach, obwody do głosowania utworzono w domach pomocy społecznej (602), w szpitalach (820), w aresztach śledczych, zakładach karnych (194) i domach studenckich (13).