Historyk MSZ Piotr Długołęcki wyjaśnia, że najważniejszym spośród szyfrogramów jest dokument wysłany 13 września przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Historyk tłumaczy, że jest to pierwszy od ponad 40 lat szyfrogram w Europie Środkowo-Wschodniej wysłany przez niekomunistycznego ministra spraw zagranicznych.

Reklama

Piotr Długołęcki wyjaśnia, że dokumenty odtajnione przez MSZ dzielą się na dwie części. Pierwsza obejmuje szyfrogramy wytworzone jeszcze w okresie sprawowania władzy przez PZPR przed 12 września 1989 roku. Z tej części wynika, że PZPR nie planowała oddania władzy Solidarności i przygotowywał się do utworzenia rządu Czesława Kiszczaka. Dokumenty - wyjaśnia historyk - pokazują też, jak starano się promować osobę generała Wojciecha Jaruzelskiego, który, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, miał objąć funkcję prezydenta

Druga część - wyjaśnia Piotr Długołęcki - obejmuje dokumenty wytworzone przez rząd solidarnościowy po 12 września 1989 roku. Ten zbiór pokazuje proces rozwijania współpracy z krajami zachodnimi oraz próby integracji polskiej gospodarki z gospodarką zachodnią. Są też depesze informujące też o tym, jak wyglądała sytuacja wewnętrzna, o problemach zaopatrzenia na rynku i inflacji.

12 września 1989 roku Sejm powołał rząd Tadeusza Mazowieckiego. Znalazło się w nim 12 ministrów z Solidarności, po czterech z PZPR i ZSL, trzech z SD i jeden niezależny. Rząd uzyskał poparcie 402 posłów, 13 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw.