Respondenci podczas badania usłyszeli pytanie: Jak Pani/Pana zdaniem należy określać sprawców II wojny światowej, którzy 1 września 1939 roku napadli na Polskę?

Reklama

Największa grupa badanych - 36 proc. - uważa, że najlepsze określenie to "niemieccy naziści". Według 25 proc., należy mówić po prostu "Niemcy". 23 proc. respondentów uważa, że powinno się używać słowa "naziści", najbardziej popularnego określenia na Zachodzie. Z kolei 16 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Opinie elektoratów partyjnych

W badaniu wyodrębniono także opinie poszczególnych elektoratów. 40 proc. wyborców PiS i zaledwie 19 proc. wyborców PO opowiada się za określeniem "Niemcy". W przypadku sympatyków Polski 2050 jest to 13 proc. Natomiast wśród wyborców KO "naziści" mają 30 proc. wskazań, a "niemieccy naziści" zyskują aż 43 proc.

Badanie na zlecenie portalu wPolityce.pl zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 12 do 15 maja 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1039 osób.

autorka: Julia Szymańska