Ryszard Fiks (ps. "Lwowiak" oraz "Ryś") od 1942 roku działał aktywnie w konspiracji antyhitlerowskiej. Był żołnierzem Armii Krajowej. W czasie Powstania Warszawskiego walczył m.in. w czwartym zgrupowaniu "Gurt" w rejonie Śródmieścia, gdzie się wychowywał przed wojną.

Reklama

Niewola i emigracja

Brał udział w akcji zdobycia obsadzonego przez niemieckich snajperów gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST). Wywiesił tam wówczas biało-czerwoną flagę jako symbol zwycięstwa.

Został wzięty przez Niemców do niewoli i jako jeniec przebywał w Stalagu 344 (318) Lamsdorf oraz Stalagu VII B Memmingen. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

- Pozostało nam już niewielu takich świadków historii. Odchodzą weterani i należy im się szacunek. Było dla mnie dużym zaszczytem poznać pana Ryszarda Fiksa i usłyszeć jego opowieści z II wojny światowej, zwłaszcza że zajmował się też bardzo aktywnie zaopatrywaniem w broń armii polskiego Podziemia. Jego odwaga budzi podziw – powiedział PAP konsul Piotr Semeniuk.

Jak dodał, ostatni raz widział Ryszarda Fiksa 30 kwietnia podczas spotkania kombatantów w Muzeum Polskim w Chicago na otwarciu wystawy poświęconej Armii Krajowej z udziałem attache obrony przy ambasadzie RP w Waszyngtonie generała Cezarego Wiśniewskiego.

Pogrzeb w Polsce

Ryszard Fiks urodził się w 1924 roku w Warszawie. Zmarł 8 lipca w Schiller Park w metropolii Chicago. Jego pogrzeb odbędzie się w Polsce.