"Wyrażamy zaniepokojenie działaniami białoruskich władz w sprawie miejsc pochówku polskich żołnierzy i cywilów oraz wobec polskiej mniejszości jako takiej. Te kroki białoruskich władz są sprzeczne z duchem XXI-wiecznej Europy" - napisał resort spraw zagranicznych Łotwy na Twitterze.

Reklama

Zburzenie pomnika żołnierzy AK

Kilka dni temu portal Glos znad Niemna poinformował, że władze białoruskie zburzyły pomnik na zbiorowym grobie żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce w obwodzie grodzieńskim.

Wcześniej w Mikuliszkach w obwodzie grodzieńskim zrównana z ziemią została kwatera żołnierzy AK, poległych w 1944 roku; nie pozostał żaden z 22 krzyży postawionych w tym miejscu pamięci. Po reakcji polskiego MSZ, które nazwało to działanie "aktem bestialstwa", podważającym wzajemne zobowiązania w zakresie ochrony miejsc pamięci, białoruski resort dyplomacji odpowiedział, że w danym miejscu nie ma "zarejestrowanych miejsc pochówku".

Białoruskie media niezależne informowały również o przypadkach zniszczenia innych polskich miejsc upamiętnienia.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska