Wszczęte po śmierci 29-latka śledztwo umorzono w czerwcu 1982 roku wobec niewykrycia sprawców. Zeznania naocznych świadków jednoznacznie wskazywały, że Cieślewicza pobili funkcjonariusze Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej.

Reklama

Śledztwo wznowione

Prezes IPN dr. Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że decyzję w sprawie podjęcia na nowo śledztwa byłej Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu podjął dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego prok. Andrzej Pozorski. Postępowaniem od lutego zajmuje się prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Reklama

Co skandaliczne, nie znaleziono sprawców tej zbrodni w czasach komunistycznych; istnieją przesłanki, że postępowanie było nakierowane na to, żeby tych sprawców nie wykryć. Co przerażające, po transformacji ustrojowej w 1989 r. nie udało się znaleźć sprawców śmierci Wojciecha Cieślewicza. Powracamy do tej sprawy. Wierzymy, że dzisiaj, w wolnej, demokratycznej, suwerennej Polsce, przy dobrej woli prokuratorów IPN, przy nowych dokumentach, zeznaniach uda się w końcu odnaleźć sprawców tej zbrodni - powiedział Karol Nawrocki.

Prok. Andrzej Pozorski powiedział, że postępowanie swoim zakresem obejmie nie tylko okoliczności spowodowania śmierci Wojciecha Cieślewicza, ale także okoliczności utrudniania postępowania karnego w tej sprawie, nierzetelnego prowadzenia postępowania przygotowawczego w celu zatajenia prawdziwego przebiegu pobicia pokrzywdzonego, stosowania wobec osób zatrzymanych w ramach akcji pacyfikacyjnej ZOMO tzw. ścieżek zdrowia oraz odpowiedzialności osób nadzorujących funkcjonariuszy ZOMO, biorących udział w bezprawnych działaniach 13 lutego 1982 roku w Poznaniu i wydających im rozkazy.

Prok. Pozorski ujawnił, że w ostatnich tygodniach na terenie Poznania przeprowadzono już pierwsze czynności związane z postępowaniem. Zaapelował do wszystkich osób, które mają jakąkolwiek wiedzę odnośnie okoliczności śmierci Cieślewicza o pomoc w wyjaśnieniu sprawy.

#ArchiwumZbrodni

To kolejne śledztwo w sprawach niewyjaśnionych dotąd zbrodni komunistycznych z lat 80. podjęte w ramach projektu #ArchiwumZbrodni.

We wrześniu ubiegłego roku w Poznaniu prezes IPN poinformował o wznowieniu śledztwa w sprawie śmierci Piotra Majchrzaka. 19-letni Majchrzak zmarł 18 maja 1982 r., najpewniej pobity przez ZOMO, był najmłodszą poznańską ofiarą stanu wojennego.

autorzy: Szymon Kiepel, Rafał Pogrzebny