Do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wpłynęło kilka dni temu zawiadomienie spółki. CAM Media wzywa, by śledczy sprawdzili, czy tygodnik "Wprost" nie stworzył afery, by piórem redaktora naczelnego Sylwestra Latkowskiego załatwić konkurencję.

Reklama

Z zawiadomienia wynika, że CAM Media i PMPG rywalizowały między innymi przy przetargach ogłoszonych przez TVP, Totalizator Sportowy, Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, PGE, PKP, MSZ, Pocztę Polską, Polkomtel, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Uderzenie poprzez publikację w tygodniku "Wprost", którego wydawcą jest spółka zależna PMPG w spółkę CAM Media jest aktem nieuczciwej konkurencji - próbą eliminacji, lub chociaż marginalizacji konkurenta rynkowego PMPG - czytamy w zawiadomieniu.