Magdalena Rigamonti na łamach Dziennika Gazety Prawnej publikuje wywiady, Maksymilian uzupełnia je fotografiami rozmówców. Ich materiały ukazują się w cyklu "Rigamonti Razy 2", co tydzień można znaleźć je w piątkowym Magazynie, czyli weekendowym wydaniu DGP.

Reklama

Oboje otrzymali nominację w kategorii NAWIGATOR. Jak piszą w uzasadnieniu twórcy plebiscytu MediaTory, Magdalena i Maksymilian Rigamonti zostali wyróżnieni za:

" (...) odważne i prowokujące wywiady, szeroko komentowane wśród polityków i społeczeństwa. Za bezkompromisowe i dociekliwe pytania, które rozmówcy woleliby przemilczeć. Za zdjęcia, które często znaczą więcej niż słowa. Za niesamowite wyczucie i wrażliwość podczas rozmów, dzięki którym wywiady są prawdziwe, niedwuznaczne i dobitne".

Coroczny plebiscyt MediaTory współorganizowany jest przez Stowarzyszenie MediaTory. Pomysł na wyróżnienie najlepszych dziennikarzy i autorytetów dla młodych adeptów tej sztuki powstał w Kole Naukowym Studentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2006 roku. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach (Autorytet, Nawigator, Torpeda, Detonator, Akumulator, Obserwator, Prowokator, Inicjator i Reformator) wyłaniają studenci dziennikarstwa z 21 uczelni z całej Polski.