Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin był pytany we wtorek w Polskim Radiu 24, czy będzie kolejna nowelizacja ustawy medialnej, regulująca kwestie własności kapitału spoza Europy.

Reklama

Myślę, że w sytuacji, w której pan prezydent widział pewne powody do weta i to zrobił, mógłby wyjść z inicjatywą legislacyjną w tej sprawie, ale też wyspecjalizowane organa, takie jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy Rada Mediów Narodowych mogłyby ten trud podjąć, a potem przekazać odpowiedniemu organowi, żeby taką nowelę zgłosił - powiedział Sellin.

Generalnie w Europie jest tak, że kapitał zagraniczny spoza Europy nie może mieć więcej niż 49 procent w mediach koncesjonowanych i chcemy, aby w Polsce ta zasada była również egzekwowalna - dodał.

Prezydenckie weto

Reklama

Prezydent Duda poinformował 27 grudnia, że zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zmierzającą m.in. do tego, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji, udziały nieprzekraczające 49 proc.

Zaapelował przy tym do Sejmu, aby przyjął, "w miarę możliwości ponad podziałami politycznymi" rozwiązania, "żeby ograniczyć możliwość udziałów i akcji posiadanych przez podmioty zagraniczne w spółkach, które są posiadaczami koncesji medialnych w Polsce". "Ale żeby zrobić to na przyszłość, żeby zrobić to dobrze, żeby zrobić to w sposób uporządkowany, bez wrzutek legislacyjnych" - dodał prezydent.

17 grudnia Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji.

19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.