Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) przyznał, że jego ostrzeżenie dotyczące lodowców w Himalajach nie było poparte wystarczającymi dowodami naukowymi. Odniósł się w ten sposób do swego raportu z 2007 roku.

Pewnie na wszelki wypadek, naukowcy przy tej okazji nie ogłosili nowej prognozy dotyczącej Himalajów. Bezpiecznie powiedzieli tylko, że oczekują się, iż zjawisko topnienia lodowców nasili się w XXI wieku.

W 2007 roku IPCC oraz były wiceprezydent USA Al Gore zostali laureatami Pokojowej Nagrody Nobla za działalność, mającą przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.