Aby wziąć udział w rozmowie z kosmonautami należy najpierw przesłać na adres sowa@mhmg.pl swoje pytanie, najlepiej - w języku angielskim. Autorzy najciekawszych propozycji wezmą udział w spotkaniu "na żywo". Czas nadsyłania pytań upływa 14 listopada. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i wiek autora pytania oraz, ewentualnie, dane kontaktowe do jego opiekunów.

Reklama

Przekaz na żywo będzie możliwy dzięki projektowi ARISS - Amateur Radio on the International Space Station. Jest to międzynarodowy związek organizacji i stowarzyszeń radioamatorskich mający na celu umożliwienie nawiązania kontaktu radiowego radioamatorom oraz szkołom z całego świata. Jednym z głównych celów projektu jest zachęcenie młodzieży do kształtowania się w kierunkach ścisłych.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to obiekt o wielkości boiska piłkarskiego, który krąży 400 km nad Ziemią. Na jej pokładzie pracuje wiele osób, z których większość posiada licencję krótkofalarską. Projekt ARISS umożliwia zastosowanie łączności radiowej i nawiązanie kontaktu, dając każdej zainteresowanej osobie niesamowitą okazję na bezpośrednie zadanie pytania astronautom, którzy pracują na orbicie wokółziemskiej w tym zbudowanym wysiłkiem całej ludzkości wielkim kompleksie laboratoryjnym.

Połączenie ze Stacją Kosmiczną będzie miało miejsce pomiędzy 26 grudnia 2011 a 1 stycznia 2012. Dokładny termin NASA poda na miesiąc przed wydarzeniem.