Cztery lata temu podobna inicjatywa zakończyła się małym skandalem, gdy ten sam program unijny miał zostać nazwany Kopernikus. Niektórzy odebrali fakt użycia niemieckiej pisowni uczonego jako chęć wskazania jego niemieckich korzeni.

Reklama

Tym razem prawdopodobnie odbędzie się bez kontrowersji, bo Copernicus to łacińska transkrypcja nazwiska. W tym języku powstało największe dzieło astronoma "O obrotach sfer niebieskich".

Z nowej nazwy programu ucieszyła się minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, która we wtorek przebywała w Brukseli. Europejski program monitorowania ziemi (GMES) dzięki staraniom Polski zyskuje nazwę Copernicus - napisała na Twitterze.

Ustanowiony w 2008 r. w Lille program globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa dotychczas znany był jako GMES (Global Monitoring for Environment and Security - Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa). Porównywany jest z ambitnym unijnym projektem nawigacji satelitarnej Galileo.

Zmieniając nazwę z GMES na Copernicus składamy hołd wielkiemu europejskiemu uczonemu i astronomowi - Mikołajowi Kopernikowi. Tak jak on w XVI wieku pomógł lepiej zrozumieć nasz świat, tak i europejski program monitorowania Ziemi pozwala nam dogłębnie zrozumieć naszą zmieniającą się planetę - mówił we wtorek unijny komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani.

Reklama

Ogłaszając nową nazwę programu podczas posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności Tajani poinformował, że wkrótce uruchomione zostaną wszystkie usługi Copernicusa.

Reklama

KE podkreśla, że w świecie coraz bardziej zagrożonym klęskami żywiołowymi i innymi katastrofami program ma monitorować stan środowiska na lądzie, morzu i w powietrzu, a także zwiększać bezpieczeństwo obywateli. Oprócz tego Copernicus ma być siłą napędową dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, gdyż - jak wynika z przeprowadzonych niedawno badań - daje możliwość utworzenia do 85 tys. nowych miejsc pracy w latach 2015-2030

Copernicus obejmuje zestaw usług, od gromadzenia danych przez dostarczania informacji z wykorzystaniem satelitów i naziemnych czujników do monitorowania środowiska i zjawisk naturalnych występujących na Ziemi.

Program służy poprawie bezpieczeństwa unijnych obywateli, na przykład dzięki dostarczaniu dokładniejszych danych o klęskach żywiołowych, co umożliwia szybszą interwencję. Dostarcza też wiarygodnych informacji pomocnych w monitorowaniu i prognozowaniu zmian klimatu. Pozwala też monitorować jakość atmosfery i oceanów.