Inne
Reklama

Kalendarz ilustruje 12 zdjęć prezydenta w różnych sytuacjach: wśród żołnierzy, z żoną w czasie spotkania z dziećmi w strojach ludowych, z papieżem Benedyktem XVI, a także w czasie wizyty w Mongolii.

Kancelaria Prezydenta wysłała kalendarze do stołecznego ratusza, a także do władz samorządowych całego kraju.