Samej ekspertyzy, o której dowiedziało się "Życie Warszawy", nie można przedstawić. Są w niej tajne informacje. Ale szef PISM prof. Roman Kuźniar uzasadnia, że tarcza jest zupełnie Polsce niepotrzebna, bo nie ma państw, które dysponują technologią, przed którą miałaby ona nas chronić. Profesor sugeruje, że tarcza posłuży jedynie wzmocnieniu pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie.

Reklama