Generał Aleksandr Trietiecki odebrał w czwartek w Ambasadzie RP w Moskwie odznakę honorową "Bene Merito", nadaną mu przez ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego.

Trietiecki w latach 1990-91 stał na czele grupy śledczej Głównej Prokuratury Wojskowej ZSRR, która prowadziła dochodzenie w sprawie mordu na polskich oficerach wiosną 1940 roku. To pod jego kierunkiem śledczy zebrali bogatą dokumentację potwierdzającą odpowiedzialność Józefa Stalina i NKWD za tę zbrodnię. To on w 1991 roku osobiście kierował ekshumacjami w miejscach kaźni polskich jeńców wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Reklama

Ostatnio wchodził w skład polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, która wystąpiła z inicjatywą powołania centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, a także przygotowała publikację poświęconą najtrudniejszym momentom w relacjach między Polską i Rosją w latach 1918-2008.

Odznaczenie zostało mu nadane w uznaniu zasług w poszukiwaniu i ujawnianiu dokumentów na temat zbrodni katyńskiej. Były prokurator wojskowy odebrał je z rąk ambasadora RP w Rosji Wojciecha Zajączkowskiego.

Odznaka Honorowa "Bene Merito" została ustanowiona przez Radę Ministrów RP w listopadzie 2009 roku. Jest nadawana obywatelom polskim oraz obywatelom innych państw za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.