Pozytywnie o pracy Sejmu w marcu wypowiedziało się 21 proc. badanych przez CBOS. Krytyczne zdanie zadeklarowało 65 proc., a 14 proc. nie miało w tej kwestii opinii. W porównaniu z ubiegłym miesiącem odsetek osób zadowolonych z działalności Sejmu wzrósł o 3 punkty proc., a osób niezadowolonych zmniejszył się o 2 punkty proc.

Reklama

Prace Senatu dobrze oceniła jedna czwarta badanych - 25 proc., przeciwnego zdania było 49 proc., a wśród niezdecydowanych znalazło się 26 proc. W porównaniu z lutym o 3 punkty proc. zwiększyła się liczba zadowolonych z działalności izby wyższej, a grono niezadowolonych zmniejszyło się o 1 punkt proc.

58 proc. ankietowanych dobrze ocenia działalność prezydenta, 22 proc. ma o niej krytyczne zdanie. Jedna piąta - 20 proc. - badanych przez CBOS nie miała w tej sprawie zdania. W ubiegłym miesiącu pozytywnie o pracy prezydenta wypowiedziało się 56 proc., a 19 proc. wyraziło dezaprobatę.

Duży odsetek - 65 proc. - pozytywnie wypowiada się na temat prac władz samorządowych. 24 proc. ankietowanych ocenia je krytycznie.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 marca 2011 roku na liczącej 950 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.