W miniony piątek Sejm uchwalił cztery ustawy: o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa refundacyjna), o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także nowelizacje ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Tydzień wcześniej posłowie przyjęli inną z ustaw pakietu zdrowotnego - o działalności leczniczej. Ustawy trafiły teraz do Senatu.

Reklama

"Będę rozmawiała o całym pakiecie ustaw, czekam na propozycję z Pałacu Prezydenckiego, nie będę posuwać się aż tak daleko, aby narzucać swój termin" - powiedziała Kopacz w TVN24.

Minister zdrowia przypomniała, że, gdy prezydentem był Lech Kaczyński również prowadziła rozmowy w sprawie ustaw zdrowotnych w Pałacu Prezydenckim. Tak było np. w przypadku ustawy o koszyku świadczeń gwarantowanych w lipcu 2009 r. "Prezydent wtedy ustawę koszykową podpisał właśnie po tych rozmowach" - zaznaczyła minister.

Najwięcej kontrowersji spośród ustaw pakietu wzbudza projekt ustawy refundacyjnej. Zgodnie z nią stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. (obecnie wynosi ona 8,91 proc.) Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych.

Ustawa o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki; jednak samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki. Ustawa ta umożliwia też zatrudnianie pielęgniarek w szpitalach na kontraktach. Przeciwko temu rozwiązaniu protestowały pielęgniarki zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Ponadto przyjęte przez Sejm ustawy przewidują m.in. likwidację stażu lekarskiego, umożliwienie pacjentom dochodzenia odszkodowań bez sądu oraz wprowadzenie e-recepty i e-skierowania.