Stanisław Karpiński, w przesłanym PAP oświadczeniu wyjaśnił, że 27 kwietnia oddał się do dyspozycji premiera. Jak stwierdził, przyczyną tego była m.in. utrata zaufania do pani minister prof. Barbary Kudryckiej, jej chęci dalszego reformowania nauki oraz brak możliwości realizacji jego pomysłów na prowadzenie polityki naukowej.

Reklama

Okazało się, że doświadczenia, które zdobyłem podczas 20-letniej pracy za granicą nie przydadzą się w Polsce - napisał Karpiński. Dodał, że nie udało mu się przeforsować pomysłów m.in. na ewaluację jednostek naukowych z udziałem zagranicznych ekspertów, ewaluację osiągnięć i stopnia wykorzystania (po trzech latach od rozruchu) oddawanej do użytku dużej infrastruktury badawczej, wdrożenie systemu oceny wykonania projektów badawczych według modelu szwedzkiego oraz zreformowania zasad przydzielania środków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Odnosząc się do tej deklaracji w rozmowie z PAP rzecznik MNiSW Bartosz Loba wyjaśnił, że Karpiński nie złożył dymisji, ale został odwołany przez premiera. Profesor Karpiński nie radził sobie z pogodzeniem funkcji wiceministra z realizacją projektu naukowego - skomentował Loba.

Na stanowisko sekretarza stanu w MNiSW Karpiński został powołany pod koniec stycznia. Miał odpowiadać za procedury rozpatrywania wniosków o finansowanie zadań ze środków finansowych na naukę, realizację zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także za działalność Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jak wówczas zapowiadał resort nauki, Karpiński miał uczestniczyć w pracach stałego Komitetu Rady Ministrów. Miał również prowadzić współpracę międzynarodową, nadzorować prace związane z wdrażaniem projektów systemowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; uczestniczyć w pracach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, współpracować z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Komitetem Polityki Naukowej oraz z Radą Młodych Naukowców. Karpińskiemu powierzono także nadzór realizacji Krajowego Programu Badań, określającego strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.

Karpiński jest biologiem molekularnym i biotechnologiem, pracuje w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kontynuuje realizację programu Welcome 2008/1 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dzięki grantowi FNP stara się wraz z zespołem współpracowników zrozumieć komórkowe mechanizmy kwantowo-molekularne związane z fotosyntezą.