W komunikacie ministerstwa czytamy, że rezerwa celowa, z której dofinansowano koncert została przygotowana na realizację zadań związanych z EURO 2012. Wśród tych zadań znalazły się między innymi budowa Stadionu Narodowego, zagospodarowanie terenu wokół a także koszty zarządzania stadionem przez NCS. Ministerstwo wskazuje, że koncert Madonny został zorganizowany jako impreza testowa i taki cel został zapisany w rezerwie.

Reklama

Ministerstwo Sportu podkreśla, że decyzje o uruchamianiu środków z rezerwy celowej wraz z tytułem przeznaczenia wydawane były zawsze przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Minister Sportu i Turystyki złożył wniosek o przyznanie rezerwy do organu, który jest właściwy, zarówno do przyznania rezerwy, jak i zmiany jej przeznaczenia, a Minister Finansów wniosek uwzględnił i przyznał środki z rezerwy na cel wskazany we wniosku - tym samym niezasadny jest zarzut wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem - pisze Ministerstwo Sportu.

I zrzuca część odpowiedzialności na resort kierowany przez ministra Jacka Rostowskiego.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów w przypadku wątpliwości dotyczących wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej na zadania związane z Euro 2012, prosiło MSiT o wyjaśnienia i uzupełnienia, zarówno w zakresie przesyłanych informacji, jak i dokumentów. W tym przypadku MF o takie wyjaśnienia nie występowało, a zatem uznało, że środki z rezerwy mogą być wydatkowane na zarządzanie obiektem i przeprowadzenie imprez testowych - tłumaczy się Ministerstwo Sportu.

Rezerwa nie była ograniczona czasowo. W ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, w przypadku braku zgody na finansowanie zarządzania obiektem po turnieju, resort finansów jeszcze w okresie planowania budżetu określiłby ramy czasowe dla tej rezerwy. Opis rezerwy nie determinował zakończenia wydatkowania tych środków do końca turnieju Euro 2012, ale pozwalał na ich wydatkowanie również po jego zakończeniu na inne zadania związane z zarządzaniem Stadionem Narodowym - dodaje resort sportu.

>>>Czytaj też: NIK odrzuca zastrzeżenia Muchy: Na koncercie Madonny państwo straciło fortunę

W żadnym z pism do Ministra Finansów skierowanych w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej Minister Sportu i Turystyki nie wspomniała o finansowaniu koncertów muzycznych, w tym o sponsorowaniu koncertu Madonny oraz innych imprez niezwiązanych z turniejem piłkarskim EURO 2012 - zarzuca z kolei NIK resortowi sportu.