- Wierzę, że jest to początek budowania silnej koalicji centrolewicowej, która jest potrzebna zarówno Europie, jak i Polsce - mówił prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Reklama

Porozumienie podpisali m.in. przedstawiciele Ruchu Palikota, stowarzyszenia Ruch Społeczny Europa Plus, stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza, Stronnictwa Demokratycznego, SdPl, Unii Lewicy oraz Polskiej Partii Pracy.

Jak przekonywał szef stowarzyszenia Ruch Społeczny Europa Plus, europoseł Marek Siwiec, zespół polityczny powstał dokładnie w 10. rocznicę referendum akcesyjnego.