Premier podczas wizyt na Mazowszu i w Małopolsce poruszał temat zabezpieczenia Polski przed ewentualnymi powodziami. Jak zaznaczał, inwestycje prowadzone na górnych odcinkach Odry i Wisły, to koszt ponad 14 miliardów złotych. - To ma doprowadzić w perspektywie - 2016 roku, jeśli chodzi o Odrę i w 2030 roku, jeśli chodzi o Wisłę - do możliwie pełnego bezpieczeństwa przed powodzią dla wszystkich Polaków - Donald Tusk odwiedził dziś między innymi ciągnącą się od prawie 30 lat budowę zapory w Świnnej Porębie w Małopolsce.

Reklama

Premier przyznał, że inwestycja nie jest jeszcze zakończona, ale już w 2015 roku będzie gotowa i zapewni bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom małopolski. - Nawet Sandomierz może w sytuacjach krytycznych odczuć ulgę z tytułu tego zbiornika, który jest jednym z największych w Polsce.

Budowa zbiornika w Świnnej Porębie, choć ma zapewnione finansowanie, to cały czas zmaga się z różnymi problemami. Teraz konieczne jest przeniesienie fragmentu linii kolejowej Kraków - Zakopane. Podczas powodzi w 2010 roku dzięki zaporze przed falą powodziową udało się uratować Kraków. Koszt jej budowy, to ponad 2 miliardy złotych.