Rzecznik dyscyplinarny stołecznej adwokatury wszczął najpierw czynności wyjaśniające, dziś zdecydował o postępowaniu dyscyplinarnym w sprawie wpisów. Magdalena Czernicka-Baszuk, rzeczniczka prasowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wyjaśnia, że rzecznik będzie teraz prowadził takie postępowanie, przesłuchiwał świadków, osoby podejrzane i podejmie decyzję o ewentualnym postawieniu zarzutów.

Reklama

Postępowanie dyscyplinarne ma na celu wyjaśnienie czy zasady etyki i godności zawodu zostały przez pana Bartosza Kownackiego naruszone - powiedziała Magdalena Czernicka-Baszuk.

Jeśli poseł Bartosz Kownacki usłyszałby zarzuty, może stanąć przed sądem dyscyplinarnym i zostać ukaranym karą od upomnienia do wydalenia z palestry.