Minister Szczurek powiedział, że podawana przez media kwota trzech miliardów złotych, jakie miał stracić skarb państwa z powodu opóźnienia, jest wyssana z palca. Dodał, że znaczenie finansowe tej ustawy jest niewielkie, a przyjęcie przez Sejm poprawki do niej sprawi iż, że opóźnienie jej publikacji nie pociągnie za sobą negatywnych skutków. Minister wyraził przekonanie, że ustawa wejdzie w życie z początkiem nowego roku. Podkreślił, że za prace nad aktami prawnymi, a więc i za ich opóźnienia, odpowiadają różne instytucje, w tym Sejm.

Reklama

Mówiąc o wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Stanu, dotyczącym wysokości kwoty wolnej od podatku, Mateusz Szczurek wyraził opinię, że jest on oparty na wyrywkowym potraktowaniu systemu podatkowego danych. Rzecznik uznał, że kwota wolna od podatku jest za niska i niezgodna z konstytucją.

Minister podkreślił, że kwota wolna od podatku jest tylko jednym z elementów systemu podatkowego i porównując ją z innymi krajami trzeba brać pod uwagę wszystkie odliczenia. Mateusz Szczurek dodał, że chciałby, aby kwota wolna od podatku była wyższa, ale oznaczałoby to zmniejszenie środków na inne cele. Minister powiedział, że gdyby Trybunał Konstytucyjny podzielił opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, to "będzie bardzo ciekawie".