W referendum za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu opowiedziało się 78,75 procent głosujących - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Przeciwko utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu opowiedziało się 82,63 procent głosujących.

W odpowiedzi na ostatnie pytanie 94,51 procent głosujących poparło wprowadzenie ogólnej zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Reklama
Reklama