W odpowiedzi na pytanie, "na ile zgadza się lub nie zgadza się Pani/Pan z opinią, że wybory prezydenckie powinny odbyć się jak najszybciej, aby Polska mogła się skupić na walce ze skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa", 23 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "zdecydowanie", a 20 proc., że "raczej się zgadza".

Reklama

Przeciwnego zdania było 36 proc. badanych (18 proc. "zdecydowanie się nie zgadza", a 18 proc. "raczej się nie zgadza").

Zdania w tej sprawie nie miało 21 proc. ankietowanych.

Jak wynika z badania, za jak najszybszymi wyborami i rozpoczęciem walki z gospodarczymi skutkami epidemii opowiadają się głównie wyborcy PiS (74 proc.). Podobnego zdania jest 27 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2020 r. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1058 osób.