Rozmawialiśmy dzisiaj o budżecie unijnym i naszej propozycji dotyczącej funduszu odbudowy. Jest to podejście solidarne – powiedział Maas. Jesteśmy przekonani, że jeśli nie pozostawimy żadnego kraju samemu sobie, wszystkim nam będzie się wiodło lepiej – dodał. Podkreślił, że kraje EU są tak ze sobą powiązane gospodarczo i politycznie, że w interesie każdego kraju jest, by także wszystkie kraje wyszły z kryzysu.

Reklama

Według Maasa "w utorowaniu drogi do kompromisu w Unii decydującą rolę będą miały Niemcy i Polska".

Reklama

Dlatego uzgodniliśmy, że w tych kwestiach w najbliższych dniach i tygodniach będziemy prowadzić ścisłe konsultacje – dodał.

Zaznaczył, że przy programie odbudowy trzeba odpowiednio wykorzystywać środki, "przygotowując Europę na wyzwania przyszłości".

Zdaniem niemieckiego socjaldemokraty powinny one zostać inwestowane "w zrównoważoną, społeczną i cyfrową restrukturyzację europejskiej gospodarki". Wyraził przekonanie, że Polska wesprze starania Niemiec w tym kierunku podczas rozpoczynającej się w lipcu prezydencji tego kraju w Radzie UE.