W piątek sejmowa Komisja do spraw Kontroli Państwowej opiniowała dla marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek złożony na początku lipca przez prezesa NIK Mariana Banasia o odwołanie Tadeusza Dziuby z funkcji wiceprezesa NIK.

Reklama

Wniosek o odwołanie pana wiceprezesa Dziuby jest niezasadny, jest to kwestia pewnego sporu merytorycznego, sporu być może kompetencyjnego związanego z wewnętrznym funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli. Uważam, że ten wniosek nie zasługuje na pozytywną opinię komisji – powiedział przewodniczący komisji Wojciech Szarama (PiS).

Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o odwołanie Dziuby głosował jeden poseł, siedmiu było przeciw, trzech posłów wstrzymało się od głosu.

Następnie komisja zaopiniowała pozytywnie wnioski o powołanie na członków Kolegium NIK: Małgorzaty Humel-Maciewiczak, dr. Grzegorza Walendzika i prof. Henryka Jana Wnorowskiego.

Reklama

Na początku lipca br. prezes NIK skierował złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wiceprezesa NIK Tadeusza Dziubę i wniosek do marszałek Sejmu o jego odwołanie z funkcji. Następnie zdecydował o odsunięciu Dziuby od nadzoru nad kontrolami. Swoją decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury Banaś uzasadnił staniem na straży niezależności kontrolerów NIK. Podał, że zawiadomienie dotyczy popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego, który mówi o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Reklama

Tadeusz Dziuba funkcję wiceprezesa NIK pełni od listopada ubiegłego roku.

Dziuba był posłem sejmu kontraktowego w latach 1989-1991 i posłem Sejmu VII i VIII kadencji, a w latach 2005–2007 pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego.

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu i do 1993 r. pracował na tej uczelni. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1993–2000 był wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu, w latach 2000–2001 był wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, a w latach 2001–2005 ponownie pełnił funkcję wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu.