O co toczy się spor? Każdy w sumieniu niech na to odpowie. Czy to jest spór o danie prawa do życia dzieciom z zespołem Downa, czy spór o niczym nieskrępowaną aborcję? Od odpowiedzi na to pytanie zależy, jak reagujemy na tę sytuację, z którą mamy do czynienia, na tę dyskusję, która jest taka gorąca - powiedział Morawiecki.

Reklama

Zwrócił uwagę, że we wszystkich przypadkach ciąż, gdzie zagrożone jest zdrowie i życie kobiety, ten wyrok nie ma odniesienia.

Nie są objęte tym wyrokiem kwestie, które niepokoją. Nie są objęte tym wyrokiem, trzeba to wyraźnie powiedzieć, dramaty, które przeżywają kobiety, gdy dowiedzą się o bardzo poważnych chorobach genetycznych swojego dziecka, płodu - mówił. Dodał, ze kobiety nie mogą być "zmuszane do aktów heroizmu".

Reklama

Stąd ten zapis o zdrowiu i życiu kobiety cały czas jest - powiedział

Zapowiedział, że będzie rekomendował wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich.

Jest to bardzo ważne, by na jak najwcześniejszym etapie rozpoznać rozwój dziecka, bo dziś w łonie matki można dokonywać operacji, odpowiedniej terapii, która wesprze matkę, wesprze dziecko - mówił.

Wolność wyboru jest kwestią fundamentalną, ale żeby realizować możliwość wyboru, trzeba żyć - powiedział.

Nie ma żadnego przyzwolenia na ataki na ludzi, wartości i kościoły. Są wykluczone, będziemy im z całą stanowczością przeciwdziałać. One burzą spokój społeczny. - mówił premier. Wykluczmy wszelką agresję w życiu publicznym - dodał.