Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o rtv wraz z poprawkami. Komisja nie zgodziła się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o co wnioskowali posłowie opozycji.

Reklama

Członkini komisji Małgorzata Kidawa-Błońska określiła tryb prac nad projektem jako skandaliczny. - Sam Marek Suski nie do końca znał wszystkie zapisy, wiedział tylko co dla niego jest ważniejsze - termin, żeby to było wprowadzone szybko, żeby jak najszybciej można było sparaliżować działanie TVN. Tylko o to im chodziło, tylko na tym im zależało. To jest wielki skandal, zobaczymy co będzie w drugim czytaniu - powiedziała posłanka KO dziennikarzom po zakończeniu obrad komisji.

W jej ocenie podczas wtorkowego posiedzenia komisji można było poznać "zaplecze PiS do przeforsowania tej ustawy". - To było dzisiaj bardzo wyraźnie widać, że to jest Kukiz - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Projekt nowelizacji

Reklama

Projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji zmienia m.in. zasady przyznawania koncesji mediom z udziałem kapitału zagranicznego. W myśl projektu, "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Przyjęta we wtorek przez komisję poprawka - zgłoszona przez przedstawiciela wnioskodawców, posła PiS Marka Suskiego - zakłada, że wprowadzane nowelizacją przepisy w sprawie koncesji dla spółek z udziałem kapitałowym osób zagranicznych nie stosują się do podmiotów z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego "pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG".

Reklama

Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli oprócz państw członkowskich UE, także Norwegię, Islandię i Lichtenstein.

Na wtorkowym posiedzeniu komisji odrzucona została poprawka posła Stanisława Bukowca (Porozumienie), który chciał by katalog państw, mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt zmian w ustawie o rtv jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.