"Rzeczpospolita" sprawdziła pracowitość poszczególnych ministrów po roku rządów oceniając ich na postawie liczby opracowanych projektów i przyjętych ustaw.

Reklama

Drugie miejsce zajęli minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski i szef resortu infrastruktury Cezary Grabarczyk. Mają na koncie po 13 uchwalonych ustaw. Ćwiąkalski w ciągu roku przygotował 43 projekty ustaw, Grabarczyk - 33. Trzecie miejsce zajęła minister pracy Jolanta Fedak z 12 uchwalonymi ustawami.

W legislacyjnym rankingu "Rzeczpospolitej" słabo wypadli szefowie resortów spraw zagranicznych, sportu czy nauki i szkolnictwa wyższego. Na ich koncie nie ma żadnej uchwalonej ustawy