"Nowo wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 8 lutego 2022 r. – sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, złożył wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie" - podała Kancelaria Prezydenta na Twitterze.

Reklama

Na początku lutego Sejm wybrał Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wybór sędziego TK był konieczny, ponieważ 23 lipca ub. roku upłynęła kadencja sędziego Leona Kieresa. Kandydatura Święczkowskiego została zgłoszona przez grupę posłów PiS.

Święczkowski - kim jest nowy sędzia TK?

Święczkowski dotychczas był prokuratorem krajowym, I zastępcą Prokuratora Generalnego.

Reklama

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbył także aplikację prokuratorską. Pracował kolejno w Prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu, Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i, od 2001 roku, w Prokuraturze Krajowej. Od 2005 r. pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej (od 2009 r. dyrektora), a także prokuratora Prokuratury Apelacyjnej. W 2006 r. został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej. W latach 2006-2007 był szefem ABW.

W latach 2010-2015 pozostawał prokuratorem w stanie spoczynku. W tym czasie Święczkowski został wybrany na radnego śląskiego sejmiku wojewódzkiego, a w wyborach parlamentarnych w 2011 r. uzyskał mandat poselski z listy PiS. W 2015 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w 2016 r. na stanowisko prokuratora krajowego i zastępcy Prokuratora Generalnego. Jest również wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Sędzia TK jest wybierany przez Sejm na 9-letnią kadencję.