Powodów usunięcia z partii miał być ostatni świętokrzyski zjazd okręgowy Solidarnej Polski, który obradował 9 kwietnia. Delegatom ugrupowania nie udało się wówczas wybrać nowego przewodniczącego w regionie, powodem był wniosek formalny radnego Grzegorza Banasia, który sprzeciwił się pomysłowi podziału wewnątrz regionalnych struktur Solidarnej Polski na dwa okręgi wyborcze, których liderami mieliby być senator Jacek Włosowicz i poseł Mariusz Gosek.

Reklama

Żaden z polityków nie chce komentować sprawy.

W strukturze świętokrzyskiej Solidarnej Polski działa ponad 140 osób.