Prezydent Duda w sobotę wyznaczył 11 sędziów SN do orzekania w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, ustanowionej mocą przepisów, które weszły w życie w połowie lipca. Duda wybrał te 11 osób spośród 33 sędziów wylosowanych w sierpniu przez kolegium SN do orzekania w nowej izbie.

Reklama

Szrot: Prezydent kierował się względami merytorycznymi

Szrot odnosząc się do decyzji prezydenta mówił w niedzielę w Polsat News, że "prezydent podjął tę decyzję, kierując się wyłącznie względami merytorycznymi, czyli doświadczeniem zawodowym, wiedzą prawniczą, rzetelnością osób, które wskazał z tego grona 33 sędziów wylosowanych".

To zamyka tę procedurę wskazaną nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym - dodał.

Sędziowie

Spośród wyznaczonych przez Dudę 11 sędziów sześcioro to sędziowie nominowani przez Krajową Radę Sądownictwa wyłonioną na mocy przepisów znowelizowanych w 2017 r., a pięcioro to sędziowie nominowani przez KRS, której członków wybierały środowiska sędziowskie.

Szrot zwrócił uwagę, że relacja między liczbą "sędziów powołanych już w czasie obowiązywania nowych przepisów a tymi powołanymi za poprzednich kształtuje się mniej więcej jak jeden do jednego". Moim zdaniem to tylko wskazuje, że nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o to, czy sędziowie zostali powołani wcześniej, czy później - powiedział.

Co ze środkami z KPO?

Szrot pytany, czy ta decyzji odblokuje unijne środki z KPO, odparł: Te procedury były znane już od lutego i wiadomo było, że po przyjęciu ustawy (o SN) Izba zostanie powoła i zacznie działać; o tym nasi partnerzy w UE wiedzieli i mogli te same wnioski co teraz wyciągnąć w kwietniu, maju.

Zdaniem pana prezydenta środki z KPO powinny zostać Polsce przyznane, a to że pan prezydent wykonuje przepisy z ustawy jest tylko potwierdzeniem, że Polska i pan prezydent szanują prawo- podkreślił Szrot.

Lista nazwisk sędziów

Reklama

Prezydencka kancelaria podała w sobotę wieczorem, że Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 września wyznaczył do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego sędziów SN: Tomasza Demendeckiego, Marka Zbigniewa Dobrowolskiego, Pawła Jana Grzegorczyka Zbigniewa Korzeniowskiego, Wiesława Stanisława Kozielewicza, Marka Mariana Motuka, Marka Mariana Siwka, Barbarę Skoczkowską, Krzysztofa Mirosława Staryka, Marię Agnieszkę Szczepaniec, Pawła Wojciechowskiego.

Sędziowie ci będą orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej równolegle z orzekaniem w swoich dotychczasowych izbach.

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, jednocześnie została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Tej i innych zmian w sądownictwie oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie.

Po wejściu w życie nowelizacji wyznaczonych było pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekali w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczącego dwóch wydziałów tej Izby. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś obecnie I prezes SN.

autor: Rafał Białkowski