Jak podkreślono, najnowsze badanie poparcia dla partii politycznych, zrealizowane przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, potwierdza, że obóz rządzący cieszy się stabilnym poparciem dużej grupy wyborców. Jest to jednak - dodano - wynik, który nie daje większości w przyszłym parlamencie. Koalicja Obywatelska, która w zeszłym tygodniu otarła się o próg 30 proc., w tym tygodniu traci. Rośnie poparci dla partii średnich: Polski 2050, Konfederacji oraz Lewicy, traci PSL.

Reklama

W sondażu chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę wyraziło 36 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej fali badań). Na Koalicję Obywatelską chce głosować 28 proc. respondentów (o 2 pkt proc. mniej niż poprzednio). Poparcie dla Polski 2050 wzrosło o 1 pkt proc. i wynosi 11 proc. Konfederacja cieszy się poparciem 9 proc., co oznacza wzrost o 1 pkt proc. Zyskuje Lewica, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 9 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.).

Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 4 proc. badanych. (o 1 pkt proc. mniej niż tydzień temu). Poparcie dla Kukiz'15 wynosi 1 proc. (o 1 pkt proc. mniej niż w poprzedniej fali badań). Porozumienie zachowało swój stan posiadania - 1 proc. poparcia. Na inne ugrupowania wskazało 1 proc. ankietowanych.

Deklarowana frekwencja wynosi 59 proc. (o 2 pkt proc. mniej w porównaniu z poprzednią falą badań). Z czego 45 proc. odpowiedziało - "zdecydowanie tak", a 14 proc. - "raczej tak". 33 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie weźmie udziału w wyborach. Z czego 15 proc. - "zdecydowanie nie", a 18 proc. - "raczej nie". 8 proc. respondentów odpowiedziało - "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 23 do 26 września 2022 r., na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1088 osób.