Rak był główną przyczyną zgonów w każdym z państw członkowskich UE, ale Węgry, Dania, Polska, Słowenia, Słowacja i Czechy są najbardziej dotknięte przez grupę chorób nowotworowych. Najczęstszą postacią raka w UE w 2008 roku były nowotwory krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc, piersi oraz tkanki limfatycznej i krwiotwórczej.

Reklama

Mimo to w latach 2000-2008 w UE nastąpiła redukcja zgonów na raka o prawie 10 proc. - podaje Eurostat.

Choroby układu krążenia obejmuje te z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, poziomem cholesterolu, cukrzycą czy paleniem. Wśród nich najczęstszą przyczyną śmierci była choroba niedokrwienna serca. Państwa członkowskie z najwyższym wskaźnikiem zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - to kraje bałtyckie, a także Słowacja i Węgry, podczas gdy Francja, Portugalia, Holandia i Hiszpanii miały najniższy wskaźnik.

Osobną kategorię w statystykach Eurostatu stanowią zgony z powodu tzw. zewnętrznych przyczyn. Ta kategoria obejmuje samobójstwa oraz wypadki transportowe. Samobójstwo nie jest znaczącą przyczyną śmierci, ale zdaniem Eurostatu dane dla niektórych państw członkowskich mogą być niedoszacowane. Najniższy wskaźnik samobójstw w 2008 roku zanotowano w Grecji, na Cyprze i w Hiszpanii. Stosunkowo niski był także we Włoszech, na Malcie i w Wielkiej Brytanii.

W 2008 roku umieralność w następstwie samobójstwa była na Litwie około trzykrotnie wyższa niż średnia w 27 państwach UE. Relatywnie wysokie wskaźniki (około dwa razy wyższe od unijnej średniej) zanotowano także na Węgrzech i Łotwie. Wśród kobiet stosunkowo wysoki wskaźnik samobójstw Eurostat odnotował w Luksemburgu, Belgii, Finlandii i Francji.

Eurostat zauważa, że choć wypadki w transporcie występują codziennie, to liczba zgonów nimi wywołana jest mniejsza niż na przykład liczba samobójstw. Litwa, Rumunia i Łotwa są państwami członkowskimi o najwyższej śmiertelności w wyniku wypadków w transporcie, a Malta i Holandia - o najniższej.

Śmiertelność wśród mężczyzn była wyższa niż wśród kobiet we wszystkich głównych kategoriach przyczyn śmierci. Np. z powodu uzależniania od narkotyków lub alkoholu, śmiertelność mężczyzn była od czterech do pięciu razy wyższa niż kobiet. Jeżeli chodzi o zgony na AIDS/HIV czy samobójstwa, to też śmiertelność mężczyzn była od trzech do czterech razy wyższa.