Ustawa rozciąga prawa przysługujące małżeństwom heteroseksualnym na tzw. cywilne związki partnerskie rejestrowane przez gejów i lesbijki w urzędach stanu cywilnego. Obie kategorie związków mają te same prawa w zakresie spraw majątkowych, dostępu do świadczeń socjalnych, dziedziczenia, alimentów, emerytur i podatków. Odrębności dotyczą praw rodzicielskich.

Reklama

Zawarcie cywilnego związku partnerskiego wymaga powiadomienia urzędu cywilnego z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie tego terminu, jeśli zgodę wyda sąd.

Przewidziana jest także procedura rozwodowa między partnerami homoseksualnymi, jak również procedura legalizacji na terenie Irlandii cywilnych związków zawartych w tych z 27 państw unijnych, które takie związki wprowadziły wcześniej.

Lobby irlandzkich gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów - LGBT Noise uznało, że ustawa nie idzie wystarczająco daleko, ponieważ homoseksualiści są ograniczeni w prawach rodzicielskich, a z możliwości zawarcia cywilnego związku partnerskiego nie mogą korzystać pary heteroseksualne.

Ustawa przyznała również prawa partnerom żyjącym w nieformalnym związku (konkubinacie) w razie separacji partnerów lub śmierci jednego z nich.

Rejestracja pierwszego cywilnego związku partnerskiego w Republice Irlandii na mocy nowego prawa przewidywana jest w kwietniu.