W nocie wydanej przez Kancelarię Premiera w Rzymie podano, że Mario Monti poinformował wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Joaquina Almunię o zamiarze przedstawienia we włoskim parlamencie poprawki w sprawie podatku komunalnego od nieruchomości. Według tej poprawki zwolnienie z podatku dotyczyć będzie tylko nieruchomości, w których prowadzona jest działalność wyłącznie niekomercyjna.

Reklama

W przypadku nieruchomości, w której prowadzona jest także działalność gospodarcza, a więc na przykład szkół kościelnych, szpitali, hoteli i pensjonatów, zwolnienie ograniczone będzie do tej części, w której prowadzona jest działalność niekomercyjna. Ponadto premier wyraził nadzieję, że rozwiązanie to pozwoli Komisji Europejskiej zakończyć procedurę, która została wszczęta przeciwko Włochom właśnie z powodu decyzji rządu Silvio Berlusconiego z 2005 roku o zwolnieniu nieruchomości kościelnych z tego podatku.

Jego przywrócenia domagały się liczne środowiska we Włoszech, argumentując, że także Kościół musi ponieść wyrzeczenia finansowe, których oczekuje się od wszystkich obywateli w związku z kryzysem. Włoska agencja Ansa zwraca uwagę na różnice w szacunkach dotyczących łącznej sumy z tego podatku, jaka wpłynie do kasy państwa. Według różnych ocen kwota ta wynosi od 100 milionów do 2 miliardów euro rocznie.