Jakikolwiek przebieg miał ten rok, łatwy bądź trudny, jałowy czy bogaty w owoce, składamy Bogu dziękczynienie - dodał Benedykt XVI w czasie nieszporów w bazylice świętego Piotra.

Podkreślił następnie: W +Te Deum+ zawarta jest mądrość, która sprawia, że mówimy, że mimo wszystko jest dobro na świecie, a przeznaczeniem tego dobra jest zwyciężyć dzięki Bogu.

Niewątpliwie czasem trudno jest uchwycić tę głęboką rzeczywistość, ponieważ zło robi więcej hałasu niż dobro; okrutne zabójstwo, szerząca się przemoc, ciężka niesprawiedliwość stają się wiadomością; zaś przeciwnie - odruchy miłości i służby, codzienny trud znoszony wiernie i cierpliwie, pozostają częstokroć w cieniu, nie wychodzą na jaw - zauważył papież.

Także z tego powodu - dodał - nie możemy poprzestać na informacjach, jeżeli chcemy zrozumieć świat i życie; musimy być zdolni do zatrzymania się w ciszy, na medytacji, na spokojnej i dłuższej refleksji; musimy umieć się zatrzymywać, by myśleć.

Benedykt XVI wyraził przekonanie, że w ten sposób dusza człowieka może znaleźć uzdrowienie z nieuchronnych ran codzienności, może zgłębić wydarzenia, które mają miejsce w naszym życiu i na świecie oraz osiągnąć mądrość, pozwalającą ocenić rzeczy na nowo.

Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei, także i przede wszystkim w obliczu mroków, które często są na świecie i które nie zależą od projektu Boga, ale od błędnych wyborów człowieka, bo chrześcijanin wie, że siła wiary może przenosić góry - wskazał papież.

Benedykt XVI mówił również o obchodzonym przez Kościół Roku Wiary, kładąc nacisk na to, że jego celem jest rozbudzenie w sercu każdego wierzącego świadomości tego, iż spotkanie z Chrystusem jest źródłem prawdziwego życia i trwałej nadziei.

To wiara - zaznaczył papież - pozwala na nieustanną odnowę w dobru i umożliwia wyjście z ruchomych piasków grzechu oraz rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

Zwrócił również uwagę na znaczenie misji ewangelizacji. Mówił: to apostolskie zadanie jest tym bardziej konieczne, kiedy wierze grozi to, że zostanie zasłonięta w kontekstach kulturowych, które stawiają przeszkody jej zakorzenieniu i obecności społecznej.

Zdaniem Benedykta XVI także w Rzymie trzeba wciąż od nowa głosić wiarę chrześcijańską i nieść jej wiarygodne świadectwo.