Bilans roku 2011 zamknął się niedoborem blisko piętnastu milionów euro, co przypisywano trudnościom spowodowanym globalnym kryzysem. Choć kryzys nie minął, finanse głównych urzędów Kurii Rzymskiej uległy pewnej poprawie.

Reklama

Bilans za rok ubiegły zamknął się nadwyżką ponad dwóch milionów euro. Gros wydatków Stolicy Apostolskiej stanowią zarobki jej blisko trzech tysięcy pracowników oraz koszty utrzymania mediów, przede wszystkim Radia Watykańskiego.

Pozytywny jak zawsze jest bilans Państwa Watykańskiego, zamknięty nadwyżką 23 milionów euro. O ponad siedem procent spadły natomiast przychody z tytułu tzw. świętopietrza oraz ze strony zgromadzeń zakonnych i diecezji, zobowiązanych prawem kanonicznym do pomocy finansowej Stolicy Świętej.

Przechodzący poważną reformę Instytut Dzieł Religijnych, zwany powszechnie bankiem watykańskim, jak co roku przekazał papieżowi na jego działalność sumę 50 milionów euro.