Prezydent Białorusi polecił ministrowi obrony przystąpienie „do praktycznej realizacji” ustaleń zawartych z Rosją, dotyczących lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. Aleksander Łukaszenka na naradzie w Mińsku podkreślił, że realizacja powinna uwzględnić rezultaty uzgodnień zawartych z ministrem obrony i prezydentem Rosji.
Mińskie media polecenie prezydenta Łukaszenki wiążą z planowanym przez Rosję rozmieszczeniem na Białorusi bazy lotniczej.

Reklama

Prezydent Białorusi zaznaczył, że po analizie konfliktów ostatnich lat białoruskie władze uznały, że priorytetem będzie obrona przeciwlotnicza i lotnictwo. Trzeba zrobić tak, aby nikt nie zamierzał rozmawiać z naszym państwem z pozycji siły- mówił białoruski przywódca. Według Łukaszenki „silni tego świata” kontynuują naciski na politykę tak zwanych niewygodnych państw. Dodał, że państwa zachodnie w tym USA oraz NATO wykorzystują pewne środki oddziaływania również na Białoruś.