Na skutek "zamknięcia rządu" na przymusowe wolne trafić mieli tylko ci pracownicy, których nie uznano za krytycznych dla funkcjonowania agencji federalnych. Jak się jednak okazuje, do tej grupy należy 3 tys. kontrolerów Federalnej Władzy Lotniczej, którzy oceniają stan techniczny samolotów pasażerskich. Nie są to wszyscy technicy zatrudnieni przez FAA, nietrudno jednak dojść do wniosku, że częstotliwość i dokładność kontroli spadła.

Reklama

Podobne problemy dotknęły Narodowy Instytut Zdrowia (NIH), najważniejszą agencję sponsorującą badania z zakresu nauk o zdrowiu. Instytut na skutek wstrzymania cięć musiał zawiesić przyjmowanie nowych pacjentów do trwających badań klinicznych nad nowymi lekami. NIH tygodniowo przyjmuje do takich badań ok. 200 pacjentów, z czego 10 to dzieci chore na raka. Kilku pracowników instytutu zajmuje się dokarmianiem zwierząt laboratoryjnych i pilnowaniem zawieszonych eksperymentów. Niektóre mogły zostać zaprzepaszczone, jak skarżył się magazynowi "Wired" anonimowy biotechnolog. - Badania nie są jak linia produkcyjna; nie można ich włączyć i wyłączyć. Zniszczonych eksperymentów nie można często wznowić, bo są efektem wielomiesięcznego trudu - tłumaczy badacz.

Wstrzymano także monitoring epidemiologiczny prowadzony przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Jeśli miałoby teraz pojawić się ognisko choroby zakaźnej, reakcja rządu byłaby opóźniona. Centrum przestało też wysyłać pracowników na zagraniczne misje, a są oni kluczowi dla wielu programów prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia. Rząd federalny nie rozdziela również grantów na badania, ponieważ większość pracowników Narodowej Fundacji Nauki nie pracuje.

Zawieszone zostały inspekcje żywności i kosmetyków. W zajmującej się tym Agencji Żywności i Leków (FDA) pracuje niewiele ponad połowa zatrudnionych. Trwające testy leków są kontynuowane, ale tylko dlatego, że w większości koszty pokrywają koncerny farmaceutyczne. Wniosków o wszczęcie nowych testów FDA nie przyjmuje. Zawieszony został także finansowany przez Departament Rolnictwa program WIC, który zapewnia zdrową żywność osobom o niskich dochodach: kobietom w ciąży, młodym matkom i ich dzieciom do 5. roku życia.