20 milionów euro to pieniądze z unijnego budżetu przeznaczone na natychmiastowe potrzeby. Chodzi o zapewnienie wody pitnej, żywności, lekarstw i schronienia osobom dotkniętym kataklizmem. Szacuje się, że jest to prawie 12 milionów ludzi. Oferty wsparcia składają też kraje członkowskie, a ich łączna pomoc, koordynowana przez Brukselę, wynosi 25 milionów euro. 

Do tego dochodzi jeszcze finansowe wsparcie, które europejskie rządy przekazały bezpośrednio filipińskim władzom. Ponadto kilka unijnych państw wysłało ratowników, lekarzy i specjalistów, oraz niezbędny sprzęt. Chodzi nie tylko o pomoc doraźną i opiekę zdrowotną, ale też wsparcie przy usuwaniu szkód i odbudowie Filipin.