20 milionów euro to pieniądze z unijnego budżetu przeznaczone na natychmiastowe potrzeby. Chodzi o zapewnienie wody pitnej, żywności, lekarstw i schronienia osobom dotkniętym kataklizmem. Szacuje się, że jest to prawie 12 milionów ludzi. Oferty wsparcia składają też kraje członkowskie, a ich łączna pomoc, koordynowana przez Brukselę, wynosi 25 milionów euro.

Reklama

Do tego dochodzi jeszcze finansowe wsparcie, które europejskie rządy przekazały bezpośrednio filipińskim władzom. Ponadto kilka unijnych państw wysłało ratowników, lekarzy i specjalistów, oraz niezbędny sprzęt. Chodzi nie tylko o pomoc doraźną i opiekę zdrowotną, ale też wsparcie przy usuwaniu szkód i odbudowie Filipin.