Jak powiedział, Szkocja, poprzez głos większości uznała, że na tą chwilę nie stanie się niepodległa.

Reklama

Wzywam wszystkich Szkotów do zaakceptowania tej demokratycznej decyzji podjętej przez obywateli - dodał polityk.