Łączna suma przeznaczona na zakup lekarstw dla uciekinierów z Donbasu to 230 tysięcy euro.

Reklama

Docelowo programem ma być objętych 1255 rodzin. Dostaną specjalne talony o wartości 1000 hrywien, za które kupią niezbędne lekarstwa, ale też w razie potrzeby pieluszki czy też jedzenie dla dzieci. Spis potrzebujących stworzyły władze obwodu dniepropietrowskiego we współpracy z miejscowym Czerwonym Krzyżem.

W projekt zaangażowany jest również polski Czerwony Krzyż i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przekazało środki finansowe.

Projekt będzie trwał do listopada tego roku. Wczoraj pieniądze na lekarstwa otrzymało pierwszych 20 rodzin uciekinierów z terenów objętych działaniami wojennymi.