Najwięcej osób, bo aż 350 tysięcy zjawiło się od stycznia na greckich wyspach, szczególnie na Lesbos. Jak podkreślają autorzy raportu, we wrześniu we wschodnim rejonie basenu Morza Śródziemnego zjawiło się prawie 49 tysiące osób. Wśród nich większość stanowili Syryjczycy.

Reklama

Agencja podkreśla, że malejąca liczba dostępnych łodzi w portach Libii, na których uchodźcy docierają do Włoch oraz pogarszające się warunki pogodowe, powodują spadek imigrantów przybywających z Bliskiego Wschodu tym szlakiem. W zeszłym miesiącu było ich 12 tysięcy - o połowę mniej niż w sierpniu. Wśród nich najwięcej jest Erytrejczyków.

Obecnie dominuje szlak bałkański - z Turcji przez Grecję i dalej na północ. Węgry informują o 204 tysiącach imigrantów na swoich granicach - to liczba 13 razy wyższa niż w 2014 roku. Blisko 100 tysięcy osób, nie ujętych w oficjalnych danych przekroczyło granicę Unii przez Chorwację.