Centrum Lewady zwraca uwagę, że poczucie żalu z powodu rozpadu ZSRR było najsilniejsze na początku i w połowie zeszłej dekady. Zarazem odpowiedzi wskazujących na żal za ZSRR jest obecnie nieco więcej niż było w kilku poprzednich sondażach. W kolejnych badaniach od 2010 roku od 49 do 54 procent Rosjan wyrażało żal z powodu rozpadu Związku Radzieckiego.

Reklama

Jak zauważa Centrum Lewady, ponad połowa Rosjan wciąż uważa, że upadek ZSRR był możliwy do uniknięcia. Obecnie taki pogląd wyraża 51 procent Rosjan, a 33 proc. ocenia, iż uniknięcie rozpadu ZSRR było niemożliwe. 31 procent Rosjan nie chciałoby przywrócenia Związku Radzieckiego i systemu socjalistycznego. Taki pogląd przeważa wśród młodzieży - powrotu do ZSRR nie chciałoby 44 procent osób w wieku od 18 do 24 lat.

W tym samym badaniu zapytano Rosjan o rolę Włodzimierza Lenina, organizatora i pierwszego przywódcy państwa radzieckiego, w historii ich kraju. Aż jedna piąta ankietowanych - 20 proc. - nie miała zdania na ten temat. O zdecydowanie lub raczej pozytywnej roli Lenina przekonanych jest ponad połowa Rosjan - 53 procent. Zdecydowanie lub raczej negatywną rolę przypisało Leninowi 27 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 25-28 marca na reprezentatywnej próbie 1600 osób w 137 miejscowościach w 48 regionach Federacji Rosyjskiej. Margines błędu nie przekracza 3,4 proc.