IBRiS przeprowadził 3 badania w dniach 15-16 czerwca, 17-18 czerwca oraz 19-20 czerwca.

W pierwszym, 44,7 proc. badanych było za pozostaniem UK w UE, a 47,1 proc. za Brexitem, a 8,2 proc. nie miało zdania. W drugim, 47 proc. Brytyjczyków chciało by UK zachowała status członka UE, 46,2 proc. popierało Brexit, a 6,8 nie miało zdania. W najnowszym badaniu 47,4 proc. ankietowanych zamierza głosować za opcją Bremain, 44,5 proc. za Brexitem, a 8,1 proc. nie miało zdania.

Wyłączając niezdecydowanych wyniki, zgodnie z kolejnością badań, kształtowały się następująco: 51,3 proc. za opuszczeniem UE, 48,7 proc. za pozostaniem; 49,4 proc. za opuszczeniem i 50,4 proc. za pozostaniem oraz 48,5 proc. za opuszczeniem UE i 51,6 proc. za pozostaniem.

Drugie i trzecie badanie zostało przeprowadzone po morderstwie posłanki Partii Pracy Jo Cox.

Onet.pl nie podał informacji o wielkości próby, ani sposobie przeprowadzenia badania.

W ubiegłym tygodniu, spośród sondaży opublikowanych przez ogólnokrajowe brytyjskie pracownie badawcze między poniedziałkiem a piątkiem, wszystkie siedem sondaży wskazywało na Brexit. Z kolei wśród badań zaprezentowanych w sobotę oraz w niedzielę, w trzech przewagę mieli zwolennicy pozostania UK w UE, jedno wskazywało na Brexit, a w jednym stronnicy obu obozów uzyskali taki sam wynik.