To wypełnienie podjętej pod koniec stycznia decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Wsparcie finansowe zostało przyznane w oparciu o przeprowadzony w 2017 r. konkurs grantowy CEF Energy na zadanie pn. „Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”, które realizowane będzie przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego, czyli Gaz - System i Energinet.

Reklama

Zdaniem prezesa Gaz Systemu Tomasza Stępnia wsparcie finansowe z Unii Europejskiej potwierdza szczególne znaczenie projektu Baltic Pipe dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej. - Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła dostaw błękitnego paliwa - powiedział Stępień.

Jak podkreślił, dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywa ten projekt w UE. - Baltic Pipe wraz z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu i w połączeniu z innymi realizowanymi obecnie przedsięwzięciami, w tym w szczególności z budową połączeń międzysystemowych m.in. z Litwą oraz ze Słowacją, to klucz do sprostania wyzwaniom energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej i regionu bałtyckiego. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że europejski, konkurencyjny rynek gazu będzie wreszcie otwarty dla krajów naszego regionu – powiedział.

W ceremonii podpisania umowy uczestniczyli ze strony polskiej pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski i wiceminister energii Michał Kurtyka. Stronę duńską reprezentował minister energii, usług komunalnych i klimatu Lars Christian Lilleholt. Stronę unijną reprezentował z kolei m.in. komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Canete.

Projekt Baltic Pipe otrzymał już w 2015 r. na prace analityczne oraz opracowanie studium wykonalności wsparcie finansowe w ramach programu CEF.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich krajach.

Główne cele projektu Baltic Pipe to wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.